Opšti podaci:
Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 38, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefoni: (+381 11) 319-35-15  /  319-35-16  /  319-31-59 / 319-58-09
Fax: (+381 11) 260-25-58
matični broj: 06007350
PIB: 101712547
tekući račun: 160-81417-71
Potvrda PEPDV
E-mail: office@dst.rs
Web-site: www.dst.rs

Naslovna strana časopisa

PRVI ČASOPIS U OVOJ OBLASTI

DVA PUTA MESEČNO NAJNOVIJE INFORMACIJE

DEVETNAEST GODINA POVERENJA ČITALACA

JEDNOSTAVNO PRAVI IZBOR ZA USPEŠNO POSLOVANJE

Časopis „Revizija“ je pokrenut pre 19 godina, a od 15. novembra 2013. godine izlazi posebno izdanje časopisa „Revizija“ za javni sektor, namenjeno pretplatnicima koji svoje poslovne knjige vode u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontom planu za budžetski sistem.
Časopis „Revizija“ izlazi dva puta mesečno, a, pored redovnih izdanja časopisa, izlaze i vanredna izdanja u svim slučajevima kada novodoneti propisi zahtevaju hitnu primenu.
Pored redovnih i vanrednih izdanja časopisa, pretplatnici na časopis „Revizija“ dobijaju u pismenoj ili usmenoj formi odgovore na sva aktuelna pitanja u vezi s celokupnom problematikom koja se odnosi na njihovo poslovanje.
Takođe, pretplatnici na časopis stiču pravo na besplatno učešće na savetovanjima u vezi sa izradom finansijskih izveštaja (završnih računa), kao i povlašćenu cenu za učešće na seminarima u organizaciji časopisa „Revizija“.
Časopis „Revizija“ svojim pretplatnicima iz javnog sektora, u okviru stalnih rubrika, nudi odabrane i stručno obrađene napise iz sledećih oblasti:

1. Novodoneti propisi i propisi u pripremi
– objavljivanje svih novodonetih propisa, odnosno propisa u pripremi od značaja za javni sektor;
2. Revizija
– aktuelnosti iz prakse u vezi sa vršenjem revizije u javnom sektoru;
3. Računovodstvo i finansije
– sveobuhvatna analiza budžetskog računovodstva i finansija, kao i primeri iz prakse u skladu sa važećim propisima za javni sektor; 
4. Budžetsko knjigovodstvo
– način knjiženja poslovnih promena sa brojnim konkretnim primerima iz prakse;
5. Porezi i doprinosi i PDV
– novine u vezi sa obračunom poreza i doprinosa i poreza na dodatu vrednost;
 6. Kamate i druge takse
– obračun kamata i drugih taksa vezanih za poslovanje pretplatnika;
7. Rad i radni odnosi
– praktična primena Zakona o radu, posebnih kolektivnih ugovora i drugih propisa vezanih za ovu oblast u javnom sektoru;
8. Plate i druga primanja u javnom sektoru
– obračun plata i naknada plata sa praktičnim primerima obračuna i knjiženja;
9. Socijalna zaštita
– aktuelne teme iz zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja i drugih vidova socijalne zaštite;
10. Lokalna samouprava
– aktuelne teme u vezi sa radom i funkcionisanjem lokalnih samouprava (opština i gradova) i njihovih indirektnih korisnika;
11. Obrazovanje
– aktuelne teme koje se odnose na rad obrazovnih ustanova (osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja);
12. Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija u javnom sektoru
– teoretski i praktičan pristup pojedinim aktivnostima u vezi sa finansijskim upravljanjem i kontrolom, kao i vršenjem interne revizije u javnom sektoru;
13. Javne nabavke
– objašnjenja u vezi sa praktičnom primenom Zakona o javnim nabavkama;
14. Pravo i sudska praksa
– primena propisa iz oblasti prava i primeri iz pravne prakse u javnom sektoru;
15. Odgovori na pitanja
– odgovori na sva pitanja koja su vezana za poslovanje pretplatnika na časopis „Revizija“;
16. Mišljenja ministarstava
– mišljenja nadležnih ministarstava u vezi sa primenom  pojedinih zakonskih odredaba u javnom sektoru;
17. Ostalo
– sva pitanja koja nisu obuhvaćena u navedenim rubrikama a koja se odnose na poslovanje pravnih subjekata u javnom sektoru;
18. Statistički podaci
– najnovije informacije o kretanju svih važnih pokazatelja neophodnih za poslovanje pretplatnika na časopis (rast cena na malo, prosečne zarade u Republici, prosečne plate u javnom sektoru, kursne liste i sl.).

Autori tekstova po navedenim oblastima su eminentni stručnjaci iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda PIO, ministarstava Republike Srbije, univerzitetski profesori, kao i eksperti iz prakse.

Cene pretplata na časopis „Revizija“ u 2019. godini
1. Godišnja pretplata na časopis „Revizija“ iznosi 56.000,00 dinara za uplatu u celosti.
2. Godišnja pretplata na časopis „Revizija“ iznosi 56.000,00 dinara sa plaćanjem u dve jednake polugodišnje rate od po 28.000,00 dinara.
3. Godišnja pretplata na časopis „Revizija“ iznosi 56.000,00 dinara sa plaćanjem u 4 jednake tromesečne rate od po 14.000,00 dinara.

4. Za sve vrste pretplata u 2019. godini važi sledeće:
– godišnja pretplata obuhvata najmanje 24 broja časopisa „Revizija“;

– način plaćanja: virmanski;

– rok plaćanja: 15 dana od dana prijema računa;
– način isporuke časopisa: poštom;
– rok isporuke časopisa: odmah po izlasku iz štampe.

Sve informacije u vezi sa pretplatom na časopis „Revizija“ možete dobiti na telefon 064/172-33-43 ili telefone redakcije časopisa „Revizija“: 011/319-35-15 i 319-35-16 od gospodina Milojka Đurića – glavnog menadžera.

 

Časopis „Revizija“ izlazi dva puta mesečno. Časopis se isporučuje odmah po uplati.

Naručite ovde